1. TARAFLAR

Satıcı: Şirket Adı: Hilal Trend

Adres: Fevzi çakmak mahallesi, canan sokak, Kardeşler apartmanı. No:10- 12A iç kapı no:1 küçükçekmece/İstanbul

E-posta: hilaltrend@hotmail.com

Vergi Kimlik Numarası: 4631383936

(Müşteriye bundan sonra “Satıcı” olarak anılacaktır)

Alıcı: Adı Soyadı: [Alıcının Adı Soyadı]

Adres: [Alıcının Adresi]

Telefon: [Alıcının Telefon Numarası]

E-posta: [Alıcının E-posta Adresi]

(Müşteriye bundan sonra “Alıcı” olarak anılacaktır)

2. KONU

İşbu sözleşme, Alıcı’nın Hilal Trend internet sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş vermesi ve Satıcı’nın bu siparişi karşılayarak ürün veya hizmeti sağlamasıyla ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/HİZMET

Ürün/Hizmet Adı: [Ürün veya Hizmetin Adı] Miktarı: [Ürünün Miktarı veya Hizmetin Süresi] Fiyatı: [Ürünün veya Hizmetin Fiyatı] Ödeme Şekli: [Ödeme Şekli] Teslimat Şekli: [Teslimat Şekli]

4. ÖDEME ŞEKLİ VE TESLİMAT

Alıcı, sipariş ettiği ürün/hizmet bedelini belirtilen ödeme şekliyle ödemeyi taahhüt eder. Satıcı, ödemenin yapıldığını teyit ettikten sonra ürün/hizmeti belirtilen teslimat şekliyle Alıcı’ya ulaştıracaktır. Teslimat süresi ve kargo ücreti ile ilgili detaylar, sipariş sırasında belirtilen bilgiler doğrultusunda uygulanır.

5. CAYMA HAKKI

Alıcı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince, ürünün/hizmetin kendisine veya belirttiği adresteki kişiye teslim tarihinden itibaren 10 (on dört) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin ürünü/hizmeti reddedebilir ve sözleşmeden dönme bildirimi yapabilir.

6. GARANTİ

Satıcı, sağladığı ürün/hizmetin ayıplı veya arızalı olması halinde, Alıcı’nın talebi üzerine ilgili yasal mevzuat çerçevesinde garanti süresince ürün/hizmeti onaracak veya değiştirecektir.

7. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8. YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme, taraflar arasında elektronik ortamda kabul edilerek yürürlüğe girer.

Satıcı (Hilal Trend)

İmza:

Alıcı

İmza: